Privacybeleid

Juridische informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., brengen wij de volgende informatie onder de aandacht van gebruikers en bezoekers van de website To-Restaurant. com:

Juridische informatie :

Status van de eigenaar: Vereenvoudigde naamloze vennootschap
Naam: X QUAI DE VALMY (Naar Restaurant)
Geregistreerd kantooradres: 34 rue Beaurepaire, 75010 Parijs
Naam van de directeur: Mr XU Ceqian
Website host: Bote à Oeufs

Privacy - Bescherming van persoonlijke gegevens

U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en/of verwijdering van alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, in overeenstemming met de wet op de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, nr. 2004-801 van 6 augustus 2004.

Om van dit recht gebruik te maken, stuurt u een bericht naar Restaurant To. De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt.

Alle internetgebruikers hebben het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen, te rectificeren en te verwijderen. (Art. 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming). Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met Restaurant To.

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, worden bewaard tot de wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken.

Lees
+